ESPAÑOL FRANÇAIS
  
ACCUEIL OEUVRES C.V. TEXTES CONTACT
 
Parisien
Vidéo-créacion

2009

   
Vue de l'installation dans le Musée de Teruel. 2011

Vue de l'installation dans Torreon Fortea. Zaragoza. 2011

 

 

fragment, 1'

 

 

 ©2014 Juan Zurita Benedicto